logoIsenção - Concurso Público UFC 2018 Editais 140, 141 e 142/2018

Lista de Isenções Deferidas (Confirmadas)

Escolha a Inicial do Nome do candidato

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TOTAL: 17 (Exibindo Letra O)
NOME CPF
OBERDAN OLIVEIRA DA SILVA 019.70x.xxx-xx
ODAIR OLIVEIRA MENDES 969.77x.xxx-xx
OLANDINA ALBUQUERQUE DA SILVA 457.40x.xxx-xx
OLÁVIA MARIA FERREIRA LIMA 993.45x.xxx-xx
OLINDA MARIA BRADY HOLANDA 053.46x.xxx-xx
OLINTO SERGIO DO NASCIMENTO 166.97x.xxx-xx
ORQUIDEYA LIMA COSTA 045.71x.xxx-xx
OSCARINA MARIA LIMA DE ARRUDA E OLIVEIRA 061.22x.xxx-xx
OSEIAS DA SILVA DANTAS 015.01x.xxx-xx
OSILÂNDIO ALVES NOGUEIRA 054.02x.xxx-xx
OSMAR DIAS DE ARAUJO FILHO 073.53x.xxx-xx
OSMILSON DE BRITO LIMA 320.94x.xxx-xx
OSSIAN DOS SANTOS SOUSA 634.14x.xxx-xx
OSWALDO PALMA LOPES SOBRINHO 604.32x.xxx-xx
OTÁVIO ALVES NOGUEIRA 031.96x.xxx-xx
OTÁVIO ÍCARO RAMOS LEMOS 071.78x.xxx-xx
OTHONIEL LOURENÇO SAMPAIO 042.38x.xxx-xx